Vladislav Vančura :
Rozmarné léto - 47. svazek

Dvanáct linorytů Jiří Sopko. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek, Aulos, Praha 2013. Sazbu z písma Didot zhotovil Jan Bouček. Technická spolupráce Martin Louda.
Vytiskla tiskárna T. A. PRINT, s. r. o. Tisk linorytů Jaromír Štoural.
Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno sto číslovaných výtisků
ve formátu 220 x 220 mm na 170g papíru Munken Lynx.


Cena: 6000,-