45. svazek

Samuel Beckett: Texty pro nic

Překlad Marie Veselá. Tři barevné serigrafie Milan Grygar. Typografie Milan Grygar. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 2011. Sazbu z písma Univers Light zhotovil Václav Kučera. Vytiskl Petr Chrt. Tisk serigrafií Arne Charvát – Archtisk. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 70 číslovaných výtisků ve formátu 320 x 320 mm na 200g papíru Munken Polar. 

Cena: 25.000 CZK