48. svazek

Bohumil Hrabal: Postřižiny

Pět linorytů Antonín Střížek Typografie Zdeněk Ziegler.  Odpovědný redaktor Tomáš Dimter. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 2014, ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta. Sazbu z písma RePublic zhotovil Jan Bouček. Technická spolupráce Martin Louda. Vytiskla tiskárna T. A. PRINT, s.r.o. Tisk linorytů Jaromír Štoural. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 100 číslovaných výtisků ve formátu 280 x 215 mm na 170g papíru Munken Pure. Prvních deset výtisků obsahuje originální kresbu Antonína Střížka.

Cena: 7.000 CZK