Soupis bibliofilií

1. svazek

Oscar Wilde: Slavík a růže 

Překlad Radoslav Nenadál. Pět barevných leptů s akvatintou (včetně leptu na vazbě) Zdenka Krejčová. Typografie Zdeněk Ziegler. Aulos, Praha 1993. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Vytiskla grafická dílna Jiřího Lišky, písmem Baskerville ručně vysadil Jiří Vágner. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 100 číslovaných výtisků ve formátu 260 x 180 mm na 170g ručním papíru z Velkých Losin. 

ISBN 80-901261-0-3.

 

2. svazek

Richard Aldington: Sen v Lucemburské zahradě 

Překlad Arnošt Vaněček. Devět barevných leptů s akvatintou (včetně leptu na vazbě) Eva Hašková. Typografie Zdeněk Ziegler. Aulos, Praha 1993. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Sazbu z písma Baskerville zhotovil Vladimír Pačes. Vytiskl Vladimír Lukeš. Tisk leptů Milan a Pavel Dřímalovi. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 100 číslovaných výtisků ve formátu 255 x 140 mm na 150g papíru Hahnemühle Bütten. 

ISBN 80-901261-1-1.

 

3. svazek

Ezop: Bajky 

Překlad Václav Blahník a Rudolf Kuthan (Znamenaný, Rybičky a ryby). Třináct leptů s akvatintou Markéta Prachatická. Typografie Zdeněk Ziegler. Aulos, Praha 1993. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Sazbu z písma New Century zhotovil Vladimír Pačes. Vytiskl Vladimír Lukeš. Tisk leptů Milan a Pavel Dřímalovi. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Obálka – autorský papír Mira Antonovič. Vydáno 100 číslovaných výtisků ve formátu 255 x 180 mm na 300g papíru Hahnemühle Bütten. 

ISBN 80-901261-2-X.

 

4. svazek

Jan Zahradníček: Znamení moci 

Dvě suché jehly Václav Boštík (část nákladu 31 výtisků jedna suchá jehla a originální pastel). Typografie Zdeněk Ziegler. Aulos, Praha 1993. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Sazbu z písma Garamond zhotovilo Nakladatelství Fortuna. Vytiskl Vladimír Lukeš. Tisk suchých jehel Milan a Pavel Dřímalovi. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 131 číslovaných výtisků ve formátu 255 x 140 mm na 150g papíru Hahnemühle Bütten. 

ISBN 80-901261-3-8.

 

5. svazek

Jaroslav Seifert: Deštník z Piccadilly 

Sedm barevných litografií (včetně litografie na vazbě) Helena Konstantinová. Typografie Zdeněk Ziegler. Aulos, Praha 1993. Podle prvního vydání připravil Zdeněk Křenek. Sazbu z písma Galliard zhotovil Vladimír Pačes. Vytiskla tiskárna FASTR typo-tisk. Tisk litografií  Jiří Lípa a Jan Kejklíř. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 200 číslovaných výtisků ve formátu 255 x 140 mm na 150g papíru Hahnemühle Bütten. 

ISBN 80-901261-4-6.

 

6. svazek

Christian Morgenstern: Noční rybí zpěv

Překlad Josef Hiršal. Osm barevných leptů Pavel Sukdolák.Typografie Zdeněk Ziegler. Aulos, Praha 1993. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Sazbu z písma  New Century zhotovil Vladimír Pačes. Vytiskla tiskárna FASTR typo-tisk. Tisk leptů Milan a Pavel Dřímalovi. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 100 číslovaných výtisků ve formátu 300 x 190 mm na 150g papíru Hahnemühle Bütten. 

ISBN 80-901261-5-4

 

7. svazek

Olbram Zoubek: Bezová duše

Tři reliéfní grafiky a originální kresba Olbram Zoubek. Typografie Zdeněk Ziegler. Aulos, Praha 1994. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Sazbu z písma Helvetica a Garamond zhotovilo Nakladatelství Fortuna. Vytiskla tiskárna FASTR typo-tisk. Reliéfní grafiky na 250g kartonu Hollar vytiskl Jiří Holý. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 150 číslovaných výtisků ve formátu 265 x 180 mm na 150g papíru Hahnemühle Bütten. 

ISBN 80-901261-6-2

 

8. svazek

Johann Wolfgang Goethe: Elegie 

Překlad Otokar Fischer. Čtyři mědirytiny Bedřich Housa. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1994. Sazbu z písma Fenice Light a Helvetica Narrow zhotovila Fortuna. Vytiskl Ivan Indra. Tisk mědirytin Milan a Pavel Dřímalovi. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 50 číslovaných výtisků ve formátu 260 x 145 mm na 130g papíru Van Gelder Simili Japon.

ISBN 80-901261-7-0.

 

9. svazek

Rainer Maria Rilke: Dopisy a sny 

Překlad Vladimír Holan. Čtyři barevné lepty Adriena Šimotová. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1994. Sazbu z písma Bodoni zhotovilo Nakladatelství Fortuna, Praha. Vytiskl Ivan Indra. Tisk leptů Milan a Pavel Dřímalovi. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 100 číslovaných výtisků ve formátu 260 x 175 mm na 150g papíru Hahnemühle Bütten. 

ISBN 80-901261-8-9.

 

10. svazek

Stanislav Kolíbal: Texty 

Tři originální kresby Stanislav Kolíbal. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1995. Sazbu z písma Helvetica Light a Bodoni zhotovila Fortuna-Type, s. r. o. Vytiskl Ivan Indra. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 40 číslovaných výtisků ve formátu 350 x 255 mm na 160g papíru Ingres Fabriano. 

ISBN 80-901261-9-7.

 

11. svazek

Euge`ne Ionesco: Židle 

Překlad Vladimír Mikeš. Čtyři barevné serigrafie (včetně obálky), design a typografie Milan Grygar. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1995. Sazbu z písma Helvetica zhotovila Fortuna-Type, s. r. o. Vytiskl TISK KALIBA a spol. Tisk serigrafií Antonín Komárek a René Řebec. Knihařské práce Ateliér Krupka a Jan Činčera. Vydáno 28 číslovaných výtisků ve formátu 370 x 260 mm na 200g a 250g papíru Magnomatt Leykam. 

ISBN 80-901895-0-4.

 

12. svazek

J. R. R. Tolkien: Kovář z Velké Lesné 

Překlad Stanislava Pošustová. Pět mezzotint Jan Hísek. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 1995. Sazbu z písma Baskerville zhotovila Fortuna-Type, s. r. o. Vytiskl Ivan Indra. Tisk mezzotint Jan Hísek. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 70 číslovaných výtisků ve formátu 185 x 135 mm na 150g papíru Hahnemühle Bütten. 

ISBN 80-901895-1-2.

 

13. svazek

Karel Hynek Mácha: Máj 

Deset barevných leptů Jan Koblasa. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1995. Sazbu z písma Bodoni zhotovila Fortuna-Type, s. r. o. Vytiskl Jaroslav Janďourek. Tisk leptů Milan a Pavel Dřímalovi. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 50 číslovaných výtisků ve formátu 300 x 190 mm na 150g papíru Hahnemühle Bütten. 

ISBN 80-901895-2-0.

 

14. svazek

Edgar Allan Poe: Rukopis nalezený v láhvi

Překlad Josef Schwarz. Šest barevných dřevořezů Libor Beránek. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1995. Sazbu z písma Clarendon zhotovila Fortuna-Type, s. r. o. Vytiskl Jaroslav Janďourek. Tisk dřevořezů Libor Beránek. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 50 číslovaných výtisků ve formátu 245 x 170 mm na 170g papíru Alga Carta Avorio.

ISBN 80-901895-3-9.

 

15. svazek

Jan Skácel: Smuténka 

Šest barevných leptů Pavel Sukdolák. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1996. Text sbírky převzat z vydání Jan Skácel, Básně I. (Blok, Brno 1995). Sazbu z písma Baskerville zhotovila Fortuna-Type, s. r. o.Vytiskl Jaroslav Janďourek. Tisk leptů Luboš Dušek. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 100 číslovaných výtisků ve formátu 285 x 210 mm na 150g papíru Excudit Plzeň. 

ISBN 80-901895-4-7.

 

16. svazek

Vladimír Holan: Noc s Ofélií 

Čtyři barevné lepty se suchou jehlou Jaroslav Šerých. Typografie Zdeněk Ziegler. Výběr textu, ediční příprava a poznámka Vladimír Justl. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1996. Sazbu z písma Plantin ručně vysadil, vytiskl a vazbu provedl Ateliér Krupka. Tisk leptů Milan a Pavel Dřímalovi. Vydáno 70 číslovaných výtisků ve formátu 335 x 230 mm na 170g ručním papíru z Velkých Losin. 

ISBN 80-901895-5-5.

 

17. svazek

Květa Pacovská: Scrap 

Dvacet sedm barevných litografií a koláží, koncepce, design a text Květa Pacovská. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 1997. Tisk litografií Jiří Lípa. Sazbu z písma Avantgarde Gothic zhotovila Fortuna-Type, s. r. o. Vytiskl Antonín Komárek a René Řebec. Knihařské práce Ateliér Krupka. Vydáno 10 číslovaných výtisků ve formátu 615 x 400 mm na 220g papíru Fabriano 4 Liscio. 

 

18. svazek

Ivan Wernisch: Jen tak 

Šest barevných linorytů kolorovaných pastelkama (včetně obálky) Jiří Sopko. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1996. Sazbu z písma Fenice zhotovila Fortuna-Type, s. r. o. Vytiskl Jaroslav Janďourek. Tisk linorytů Viktor Šefčík. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 2 x 60 číslovaných výtisků ve formátu 300 x 240 mm na 150g papíru Excudit Plzeň ve dvou verzích ilustrací označených v tiráži A a B. 

ISBN 80-901895-6-3.

 

19. svazek

Li Po: Jdu tichou půlnocí 

Překlad Bohumil Mathesius. Čtyři suché jehly kolorované pastelem Václav Boštík. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1997. Sazbu z písma Bodoni a Gill zhotovil Alan Záruba. Vytiskl Jaroslav Janďourek. Tisk suchých jehel Milan a Pavel Dřímalovi. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 70 číslovaných výtisků ve formátu 290 x 250 mm na 150g papíru Excudit Plzeň. 

ISBN 80-901895-7-I.

 

20. svazek

Franz Kafka: Dopisy Mileně 

Překlad Hana Žantovská. Dvě originální kresby Adriena Šimotová. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1997. Sazbu z písma Walbaum a Gill Sans zhotovil Alan Záruba. Vytiskl Jaroslav Janďourek. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 50 číslovaných výtisků ve formátu 335 x 195 mm na 140g papíru Tintoretto Shetland a 35g papíru Japicolor. 

ISBN 80-901895-8-X.

 

21. svazek

Michael Rittstein: Dužina a jádro 

Texty Ivan Wernisch. Sedm barevných litografií Michael Rittstein. Typografie Zdeněk Ziegler. Aulos, Praha 1998. azbu z písma Franklin Gothic a Bodoni zhotovil Alan Záruba. Předtisková příprava Alba studio. Tisk včetně litografií Michal Řehák. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 55 číslovaných výtisků ve formátu 305 x 245 mm na 150g papíru Excudit Plzeň. Prvních 10 výtisků obsahuje originální kresbu Michaela Rittsteina. 

ISBN 80-901895-9-8.

 

22. svazek

František Langer: Nepřekročitelné vrcholy 

Pět barevných linorytů (včetně obálky) Antonín Střížek. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1998. Sazbu z písma Garamond a Gill zhotovil Alan Záruba. Vytiskl Jaroslav Janďourek. Tisk linorytů Jaromír Štoural. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 70 číslovaných výtisků ve formátu 300 x 215 mm na 150g papíru Excudit Plzeň. Prvních 10 výtisků obsahuje originální kresbu Antonína Střížka. 

ISBN 80-86184-00-5.

 

23. svazek

Josef Kroutvor: Nový bestiář a jiné historky 

Dvanáct autorských frotáží (včetně frotáže na vazbě) Vladimír Kokolia.  Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1998. Sazbu z písma Walbaum zhotovil David Fírek. Vytiskl Jaroslav Janďourek. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 35 číslovaných výtisků ve formátu 310 x 250 mm na 150g papíru Excudit Plzeň a 28g papíru Filpap Štětí. 

ISBN 80-86184-01-3.

 

24. svazek

Zjevení Janovo 

Biblický text v ekumenickém překladu, Ústřední církevní nakladatelství, 1985. Sedm originálních mezzotint Jan Hísek. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1998. Sazbu z písma Janson Text zhotovil Alan Záruba. Vytiskl Jaroslav Janďourek. Tisk mezzotint Vladimír Bujárek. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 77 číslovaných výtisků ve formátu 375 x 235 mm na 300g papíru Hahnemühle Bütten. 

ISBN 80-86184-02-1.

 

25. svazek

Jiří Šalamoun: Nahá obryně aneb
V pondělí ďábel nemůže, já mám zase něco v úterý
Pět barevných litografií Jiří Šalamoun. Koncepce Jiří Šalamoun. Typografie Zdeněk Ziegler. Ediční příprava Bohuslav Holý. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1999.  Sazbu z písma Franklin Gothic zhotovil Alan Záruba. Vytiskl Jaroslav Janďourek. Tisk litografií na 240g papíru Excudit Plzeň Jiří Lípa. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 50 číslovaných výtisků ve formátu 280 x 165 mm na 170g a 200g papíru Excudit Plzeň. 

ISBN 80-86184-03-X.

 

26. svazek

Jan Neruda: Písně kosmické 

Osm barevných serigrafií (včetně obálky) Zdeněk Sýkora. Typografie Zdeněk Ziegler. Autorská spolupráce Lenka Sýkorová. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1999. Počítačové zpracování ilustrací Ondřej Fírek. Sazbu z písma Gill Sans a  Bodoni zhotovil David Fírek.  Tisk textu a serigrafií Antonín Komárek a René Řebec. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 50 číslovaných výtisků ve formátu 340 x 345 mm na 250g papíru Excudit Plzeň a 400g papíru Koehler.

ISBN 80-86184-04-8.

 

27. svazek

Jacques Pre`vert: Nejkratší písně 

Překlad Adolf Kroupa. Dvě originální koláže Věra Janoušková. Typografie Zdeněk Ziegler. Ediční příprava Antonín Hartmann. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 2000. Sazbu z písma Bodoni zhotovil David Fírek. Vytiskl Jaroslav Janďourek. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 40 číslovaných výtisků ve formátu 310 x 230 mm na 170g papíru Excudit Plzeň. 

ISBN 80-86184-05-6

 

28. svazek

Friedrich Hölderlin: Duch času 

Překlad Vladimír Mikeš.Šest kolorovaných dřevořezů (včetně vazby) Ivan Ouhel. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 2000. Sazbu z písma Franklin Gothic zhotovil David Fírek. Vytiskl Jaroslav Janďourek. Tisk dřevořezů Jaromír Štoural. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 70 číslovaných výtisků ve formátu 305 x 245 mm na 170g a 240g papíru Excudit Plzeň. 

ISBN 80-86184-06-4.

 

29. svazek

Oscar Wilde: Šťastný princ – Slavík a růže – Sobecký obr 

Překlad Radoslav Nenadál. Jedna originální barevná litografie a dvanáct ilustrací (tištěných technikou offlith) Petr Nikl. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 2000. Sazbu z písma Walbaum zhotovil Alan Záruba. Vytiskl Jaroslav Janďourek. Tisk litografie Jiří Lípa. Tisk ilustrací tiskovou technikou offlith tiskárna Trico. Předtisková příprava Přemysl Černý. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 100 číslovaných výtisků ve formátu 255 x 230 mm na 170g papíru Excudit Plzeň. 

ISBN 80-86184-07-2.

 

30. svazek

Květa Pacovská: Otázky prostoru

Citace z knihy Ludwiga Wittgensteina Tractatus Logico – Philosophicus přeložil Richard Drury.Originální serigrafie, typografie a design Květa Pacovská.K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 2001. Sazbu z písma Blippo zhotovil David Tošovský. Tisk serigrafií a textů Antonín Komárek a René Řebec. Knihařské práce provedl Ateliér Krupka. Vydán triptych 30 číslovaných výtisků ve formátu 225 x 225 mm na 250g papíru Excudit Plzeň.

ISBN 80-86184-09-9.

 

31. svazek

Lewis Carroll: Tlachapoud

Překlad Jaroslav Císař a Aloys a Hana Skoumalovi. Šest leptů Markéta Prachatická. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 2001. Sazbu z písma Franklin Gothic zhotovil Alan Záruba. Vytiskl Jiří Kylar. Tisk leptů Milan a Pavel Dřímalovi. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 70 číslovaných výtisků ve formátu 335 x 265 mm na 140g papíru Freelife Crema. 

ISBN 80-86184-10-2.

 

32. svazek

Petr Nikl: Atlas saltA 

Jedenáct barevných litografií (včetně litografie na vazbě) Petr Nikl. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 2002. Sazbu z písma Walbaum a Splendid zhotovil Alan Záruba. Vytiskl Jaroslav Janďourek. Tisk litografií Petr Korbelář. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 70 číslovaných výtisků ve formátu 270 x 250 mm na 120g papíru Excudit bibliofil a na 145g papíru Zerkall. 

ISBN 80-86184-11-0.

 

33. svazek

Hermann Hesse: Siddhártha

Překlad Miloš Černý. Pět barevných leptů Pavel Sukdolák. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 2002. Sazbu z písma Caslon a Caslon Open Face zhotovil Alan Záruba. Předtisková příprava FPS Repro, s.r.o. Vytiskl Jaroslav Janďourek. Tisk leptů Luboš Dušek a Pavel Sukdolák. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 100 číslovaných výtisků ve formátu 215 x 175 mm na 150g papíru Excudit Plzeň. 

ISBN 80-86184-12-9.

 

34. svazek

Stephen Hawking a Roger Penrose: Povaha prostoru a času.

Překlad Pavel Krtouš. Šest originálních serigrafií (včetně serigrafie na obálce) Zdeněk Sýkora. Typografie Zdeněk Ziegler. Autorská spolupráce Lenka Sýkorová. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 2003. (V tiráži chybně uveden rok vydání 2002). Sazbu z písma Franklin Gothic zhotovil Alan Záruba. Předtisková příprava FPS Repro, s.r.o. Tisk textu Jiří Kylar. Tisk serigrafií Antonín Komárek a René Řebec. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 70 číslovaných výtisků ve formátu 290 x 295 mm na 250g papíru Excudit Plzeň. 

ISBN 80-86184-13-7.

 

35. svazek

Emily Dickinsonová: Jsem Nikdo! Kdo jsi ty?
Překlad Eva Klimentová. Pět originálních kreseb Adriena Šimotová. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 2002. Sazbu z písma Bodoni Regular a Franklin Gothic Book zhotovil David Fírek. Vytiskl Petr Chrt. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 30 číslovaných výtisků ve formátu 285 x 235 mm na 170g papíru Excudit Plzeň. 

ISBN 80-86184-14-5.

 

36. svazek

Thomas Mann: Smrt v Benátkách

Překlad Jitka Fučíková. Pět originálních mezzotint Jan Hísek. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 2003. Sazbu z písma Baskerville Ten zhotovil Alan Záruba. Vytiskl Petr Chrt. Tisk mezzotint Vladimír Bujárek. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 71 číslovaných výtisků ve formátu 325 x 285 mm na 170g a 240g papíru Excudit Plzeň. 

ISBN 80-86184-15-3.

 

37. svazek

Ernst Jandl: Čtenář myšlenek

Překlad Josef Hiršal a Bohumila Grögerová. Šest barevných litografií Jiří Slíva. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 2004. Sazbu z písma Bodoni zhotovil Alan Záruba. Vytiskl Petr Chrt. Tisk litografií Martin Bouda. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 70 číslovaných výtisků ve formátu 230 x 170 mm na 170g a 240g papíru Excudit Plzeň. 

ISBN 80-86184-16-1.

 

38. svazek

William Faulkner: Elly

Překlad Josef Schwarz. Pět barevných serigrafií Zdeněk Sýkora. Typografie Zdeněk Ziegler. Autorská spolupráce Lenka Sýkorová.  K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 2005. Sazbu z písma Baskerville Ten a John Sans Lite zhotovil Alan Záruba. Předtisková příprava FPS Repro, s.r.o. Vytiskl Petr Chrt. Tisk serigrafií Arne Charvát – Archtisk. Inspirací pro serigrafie byly některé obrazy z cyklu „Skvrny“ (1986–1995). Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 70 číslovaných výtisků ve formátu 285 x 285 mm na 200g papíru Tintoretto gesso.

ISBN 80-86184-17-X.

 

39. svazek

Ladislav Klíma: Slavná Nemesis 

Čtyři barevné litografie Ivana Lomová. Typografie Zdeněk Ziegler. Redaktorka Eva Horáčková. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 2005. Sazbu z písma John Baskerville a John Sans zhotovilo MU typografické studio. Vytiskl Petr Chrt.  Tisk litografií Jiří Lípa. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 70 číslovaných výtisků ve formátu 275 x 215 mm na 170g papíru Splendorgel Avorio. 

ISBN 80-86184-18-8.

 

40. svazek

Franz Kafka: Popis jednoho zápasu 

Překlad Jitka Fučíková. Deset originálních leptů s akvatintou Jaroslav Róna. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 2003. Sazbu z písma Baskerville Ten zhotovil Alan Záruba. Vytiskl Petr Chrt. Tisk leptů Vladimír Bujárek. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 90 číslovaných výtisků ve formátu 285 x 255 mm na 170g a 240g papíru Excudit Plzeň.

ISBN 80-86184-15-3.

 

41. svazek

Karel Hynek Mácha: Máj 

Barevné serigrafie Zdeněk Sýkora. Typografie Zdeněk Ziegler. Autorská spolupráce Lenka Sýkorová. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 2007. Sazbu z písma John Baskerville a John Sans zhotovilo MU typografické studio. Vytiskla Tiskárna Flora, s.r.o. Tisk serigrafií Antonín Komárek a René Řebec. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 99 číslovaných výtisků ve formátu 285 x 255 mm na 200g papíru Munken Lynx.

ISBN 80-86184-20-X.

 

42. svazek

Edgar Allan Poe: Odcizený dopis

Překlad Josef Schwarz. Čtyři barevné litografie Jiří Šalamoun. Typografie Zdeněk Ziegler.  K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 2009. Sazbu z písma Walbaum Book Regular zhotovilo MU typografické studio. Vytiskl Petr Chrt. Tisk litografií Jiří Lípa. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 70 číslovaných výtisků ve formátu 243 x 185 mm na 170g papíru Munken Lynx. 

ISBN 978-80-86184-21-0.

 

43. svazek

Josef Hiršal a Bohumila Grögerová: Poezie struktury linie

Sedm barevných serigrafií (včetně serigrafie na obálce) a ručně tištěná struktura razítky Zdeněk Sýkora. Typografie Zdeněk Ziegler. Autorská spolupráce Lenka Sýkorová. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 2009. Sazbu z písma Bodoni Light a Gill Sans Serif zhotovilo MU typografické studio. Vytiskla Tiskárna Flora s.r.o. Tisk serigrafií Antonín Komárek a René Řebec. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 100 číslovaných výtisků ve formátu 330 x 335 mm na 200g papíru Munken Lynx. 

ISBN 978-80-86184-22-7.

 

44. svazek

Macuo Bašó: Úzká stezka do vnitrozemí

Překlad Antonín Líman. Čtyři barevné lepty Pavel Sukdolák. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 2011. Sazbu z písma Bodoni zhotovilo MU typografické studio. Vytiskl Petr Chrt. Tisk leptů Bohdan Dušek a Pavel Sukdolák. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 100 číslovaných výtisků ve formátu 205 x 170 mm na 170g papíru Munken Lynx. 

ISBN 978-80-86184-23-4.

 

45. svazek

Samuel Beckett: Texty pro nic 

Překlad Marie Veselá. Tři barevné serigrafie Milan Grygar. Typografie Milan Grygar. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 2011. Sazbu z písma Univers Light zhotovil Václav Kučera. Vytiskl Petr Chrt. Tisk serigrafií Arne Charvát – Archtisk. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 70 číslovaných výtisků ve formátu 320 x 320 mm na 200g papíru Munken Polar. 

ISBN 978-80-86184-24-1.

 

46. svazek

Marcus Aurelius Antoninus: Hovory k sobě

Překlad Rudolf Kuthan. Šest litografií Stanislav Kolíbal. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 2012. Sazbu z písma Bodoni a Franklin Gothic Book zhotovilo MU typografické studio. Vytiskl Petr Chrt. Tisk litografií Jiří Lípa.Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 70 číslovaných výtisků ve formátu 325 x 245 mm na 170g papíru Munken Lynx. 

ISBN 978-80-86184-25-8.

 

47. svazek

Vladislav Vančura: Rozmarné léto 

Dvanáct linorytů Jiří Sopko Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 2013. Sazbu z písma Didot zhotovil Jan Bouček. Technická spolupráce Martin Louda. Vytiskla tiskárna T. A. PRINT, s.r.o. Tisk linorytů Jaromír Štoural. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 100 číslovaných výtisků ve formátu 223 x 225 mm na 170g papíru Munken Pure. 

ISBN 978-80-86184-27-2.

 

48. svazek

Bohumil Hrabal: Postřižiny 

Pět linorytů Antonín Střížek Typografie Zdeněk Ziegler.  Odpovědný redaktor Tomáš Dimter. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 2014, ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta. Sazbu z písma RePublic zhotovil Jan Bouček. Technická spolupráce Martin Louda. Vytiskla tiskárna T. A. PRINT, s.r.o. Tisk linorytů Jaromír Štoural. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 100 číslovaných výtisků ve formátu 280 x 215 mm na 170g papíru Munken Pure. Prvních deset výtisků obsahuje originální kresbu Antonína Střížka.

ISBN 978-80-86184-28-9.

 

49. svazek

Kobajaši Issa: Měsíc v úplňku 

Překlad Antonín Líman. Šest originálních kreseb Ivan Ouhel. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 2018. Sazbu z písma John Baskerville a Meiryozhotovili Jan Bouček a David Pohribný. Vytiskla tiskárna Indigoprint s. r. o. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 70 číslovaných výtisků ve formátu 213 x 216 mm na 160g papíru Munken Pure Rough, 80g papíru Konnichiva a 50g papíru Chamdak I. 

ISBN 978-80-86184-29-6.

 

50. svazek

Karel Jaromír Erben: Kytice 

Dvanáct mezzotint Jan Hísek Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek. Aulos, Praha 2018. Sazbu z písma John Baskerville zhotovil Jan Bouček. Vytiskla tiskárna Indigoprint s. r. o. Tisk mezzotint Vladimír Bujárek. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 75 číslovaných výtisků ve formátu 205 x 196 mm na 170g papíru Munken Pure Rough. 

ISBN 978-80-86184-30-2.