Typograf Zdeněk Ziegler

Grafický designér a typograf Zdeněk Ziegler se narodil 27. 10. 1932 v Praze, studoval architekturu na ČVUT v Praze (1955–1961), od roku 1990 do roku 2005 profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde vedl ateliér grafického designu a vizuální komunikace, v letech 2000–2003 byl rektorem, od roku 2006 působí na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.Ještě v době svého studia začal tvořit první, převážně reklamní a inzertní návrhy, od začátku 60. let se jeho grafická a typografická práce rozšiřuje o knižní návrhy a filmový plakát. Spolupracuje s řadou předních nakladatelství, jako bylo nejprve SNKLU, později Odeon, Československý spisovatel, Svoboda, Mladá fronta nebo Avicenum. V poslední době navrhl stovky knih a vytvořil řadu edic pro Karolinum a obnovený Odeon. Jeho knižní tvorba se vyhraňovala na jedné straně do čistě typografického pojetí, jak je na konci 60. let představují hlavně edice Váhy nebo v současné době Oikúmené či edice nakladatelství Brody a Karolinum, na druhé straně do volného obrazového pojetí knižní obálky, tvořené hlavně obrazovou montáží nebo koláží, postupem, který Ziegler uplatnil i v převážné většině svých plakátů. Současně se od počátku věnuje i tvorbě logotypů, v 90. letech pro nakladatelství Brody a pro České muzeum výtvarných umění vytvořil corporate identity. Typografická stavba knih nakladatelství Aulos, s nímž Ziegler spolupracuje 20 let, představuje jeden z jeho nejpromyšlenějších projektů, v němž propojuje čisté typografické řešení s výtvarným působením knižního celku. Od roku 1981 je členem prestižní mezinárodní organizace AGI (Association Graphique Internationale), od roku 1984 je členem sdružení českých grafických designérů Typo&. Od 60. let byla jeho knižní tvorba mnohokrát oceněna v soutěži o Nejkrásnější knihu roku, v roce 1987 získal cenu za typografii Merit Award v New Yorku, mezinárodního ocenění se v roce 2000 dostalo dvěma svazkům nakladatelství Aulos. Jeho plakátová tvorba získala v roce 1964 Čestné uznání Typomundus v Montrealu, v roce 1976 cenu Zlatý Hugo v Chicagu a mnoho dalších cen. Za celoživotní přínos v oboru grafického designu obdržel v roce 2004 cenu ICOGRADA a  v letošním roce cenu 25. bienále v Brně. Jeho typografická tvorba byla prezentována na řadě prestižních mezinárodních výstav a publikována v časopisech, jako je Idea, Graphis, Typografia, Font a v ročenkách Typodesignclubu 1996–2001.

Jan Rous